Cloud-järjestelmällä kohti tehokkaampaa logistiikkaa

Dyme X Honkajoki Oy

Toimiva logistiikkaketju on elintärkeä osa monen teollisen organisaation toiminnassa – se mahdollistaa tavaran liikkumisen päivittäin tehtaalta sisään ja ulos. Miten logistiikasta tehdään tehokkuuden lisäksi vastuullista, kun päästöt ovat haasteena kiertotaloudelle perustuvassa liiketoiminnassa?

Cloud-järjestelmä on tuonut Honkajoelle parannuksia koko kuljetusketjun hallintaan, seurantaan sekä vastuullisuuteen. Pilvipalvelun informaatio on eri lähteistä yhdistettyä dataa, joka auttaa Honkajokea ymmärtämään paremmin logistiikkaan liittyviä haasteita.

Cloud-järjestelmä on tuonut Honkajoelle parannuksia koko kuljetusketjun hallintaan, seurantaan sekä vastuullisuuteen.

Tehokkaat kuljetukset varmistetaan datalla

Honkajoen päivittäistä toimintaa ohjaa teurastamoilta noudettavan eläinperäisen sivutuotteen kuljetukset tehtaalle. Cloudin avulla kuljetusketjusta on löydetty merkittäviä raaka-ainesiirtojen kokonaiskestoon vaikuttavia tekijöitä, kuten jalostuslaitoksen pihalla seisovat raaka-ainekontit. Raaka-aineen siirtoaika on oltava mahdollisimman lyhyt, sillä tuoreudella on merkittävä vaikutus jalostettavan lopputuotteen laatuun. 

Cloud-järjestelmä havaitsee liian pitkään pihalla odottaneet kontit ja lähettää automaattisen hälytyksen siitä vastaaville henkilöille tilanteen korjaamiseksi. Raaka-aine saadaan pikaisesti prosessiin – ja samalla vältytään laadun heikentymiseltä sekä pahimmillaan hävikiltä.

Vastuulliset teot alkavat tietoisuudesta

Vastuullisuustyön A ja O on tietoisuus omasta ympäristövastuusta. Kun data tarjoaa oikeanlaista faktaa, voidaan kaikki kilometrit ja päästöt laskea hiilijalanjälkeä myöten. Päätökset vastuullisempaa huomista kohti tehdään oikean tiedon pohjalta. 

Logistiikasta koituu päästöjä, jotka vaikuttavat koko Honkajoen hiilijalanjälkeen. Hiilijalanjäljen minimointi on tärkeä osa Honkajoen toimintaa ja sitä mitataan jatkuvasti datan avulla.

Hiilijalanjäljen minimointi on tärkeä osa Honkajoen toimintaa ja sitä mitataan jatkuvasti datan avulla.

Cloud-järjestelmän tuomia hyötyjä Honkajoen logistiikkaan:

Hukkakilometrien minimointi

Kun tavaraa haetaan päivän aikana paikoista a, b, c ja d, on niiden reitit suunniteltava tarkoin. Kuljetusten seurannan avulla voidaan tehostaa raaka-ainesiirtoja vaikuttamalla ajettavien reittien suunnitteluun, ja samalla vältytään turhilta kilometreiltä.

Konttien ja autojen seuranta

Logistiikan seurannan ydin on nähdä jokaisen kontin siirtoaika, eli aika, joka raaka-aineelta kuluu teurastamon täyttöpisteestä tehtaan tuotantolinjan kippaukseen. Koska eläinperäinen sivutuote on herkästi  pilaantuvaa, se on saatava pikaisesti teurastamolta Honkajoen tehtaalle jalostusta varten. 

Honkajoki Cloud yhdistää eri tietolähteiden tiedot saumattomaksi seurantapalveluksi. Tietolähteitä ovat mm. teurastamoilla käytössä oleva Helos- kontinvaihtosovellus, autojen gps-seuranta sekä Helos konttisiirtojen tietojärjestelmä. Näitä tietoja yhdistelemällä Honkajoella on reaaliaikainen tilannekuva logistiikkaketjun eri vaiheiden tilanteista. Parametrit kertovat mitä tuotetta kontissa on, milloin se on lastattu, mitä se painaa, missä se kulkee ja kauanko sen siirto kestää. Värikoodit vihreä, keltainen ja punainen kertovat, onko kontin haku tehty suunnitellussa ajassa vai hieman, ellei jopa merkittävästi myöhässä. 

Cloud-järjestelmän tekninen rakenne mahdollistaa erilaisten rajapintojen avulla joustavan tietojen välityksen niin sisään kuin ulos palvelusta.

Logistiikan seurannan ydin on nähdä jokaisen kontin siirtoaika, eli aika, joka raaka-aineelta kuluu teurastamon täyttöpisteestä tehtaan tuotantolinjan kippaukseen.

Hiilijalanjäljen tarkkailu

Cloudista nähdään ajettujen kilometrien määrä, joka on olennainen tieto päästöjä laskiessa. Kun kokonaispäästöt ovat selvillä, voidaan taas eritellä esimerkiksi tietyn tuotelinjan päästöt tai tehdä yhdelle tuotteelle elinkaariarviointi. Tietoisuus päästöjen määrästä on pysyttävä oikeana, jotta ympäristövastuu toteutuu.

Honkajoki Cloud-järjestelmä

Kuvassa näkymä Honkajoki Cloud kontin kierron seurannasta. Yksittäisten siirtojen aikoja ja viiveitä seurataan aina ajoneuvon lähtöpisteestä kontin purkuun saakka.

Honkajoen tavoitteena oli kerätä eri lähteistä tuleva data samaan paikkaan, sekä tehdä siitä tehokkaammin hyödynnettävää. Tavoitteisiin on päästy Cloud-järjestelmän myötä, kehityksen yhä jatkuessa. Oikeanlainen data ja helpompi tiedonhaku alustan kautta toimivat ratkaisuna tehokkaampaan ja vastuullisempaan logistiikkaan.

Honkajoki Oy referenssi

REFERENSSIT

Honkajoki Oy on Suomen johtava eläinperäisten sivutuotteiden käsittelijä ja jalostaja.

Palvelut

Serverless

Palvelimeton arkkitehtuuri

Katso lisää

Uusi koti softalle

Softan ylläpito ja kehitys

Katso lisää

Ohjelmisto­palvelu

Ratkaisuja liiketoimintaan liittyviin haasteisiin ohjelmistoratkaisujen keinoin.

Katso lisää