Kiertotaloutta ja dataa

Dyme X Honkajoki Oy

Kuinka nopeasti lihatuotannon yhteydessä syntyneistä sivutuotteista voidaan synnyttää biodieselin raaka-ainetta? Entä paljonko prosessiin kuluu lämpöenergiaa? Tähän vastaus löytyy datasta, jota kerätään Honkajoen tuotantolinjoilta niin päivittäisen päätöksenteon kuin liiketoiminnankin tueksi.

Toisen sivutuote on toisen raaka-aine Honkajoki Oy:n päivittäinen toiminta on kiertotaloutta parhaimmillaan. Ison tehtaan automatisoiduilla liukuhihnoilla etenee kotimaisen lihatuotannon yhteydessä syntynyttä sivutuotetta matkalla kohti uutta elämää.

Päivän aikana rekkoja kaartaa tehtaan porteista sisään. Ne saapuvat mukanaan teurastamoilta tuotua sivutuotetta, josta Honkajoen tehtävänä on jalostaa uutta korkealaatuista raaka-ainetta eteenpäin myytäväksi eläinravinne- ja biopolttoainekäyttöön.

Tuhansien tonnien massat liikkuvat tehtaan tuotantolinjoilla päivittäin, mutta luvut ovat silti tarkasti tuotannon tiedossa: milloin sivutuotetta saapuu ja kuinka monta tonnia, paljonko sen jalostamiseen tarvitaan energiaa, ja onko tuotteen laatu kohdallaan.

Vielä muutama vuosi sitten Honkajoella oli hyvin yleinen teollisen organisaation haaste: tietoa tallennettiin jatkuvasti valtavia määriä käytössä oleviin järjestelmiin, mutta se oli hajanaisesti saatavilla eri paikoissa. Nykyään toiminnan avainluvut ovat helposti nähtävillä omassa Honkajoki Cloud-järjestelmässä. Pilvipalveluun perustuvan näkymän kuvaajat ja raportit kertovat tuotannon tilan linjastojen antureilta mitatun datan perusteella. 

Järjestelmän dashboardilla voi havaita erivärisiä ja -muotoisia käyriä. Ne kertovat, jos päivän saldo näyttää liian pieneltä verrattuna jäljellä olevan sivutuotteen määrään. Sitten tuotantolinjaan lisätään vauhtia. Toiminnan yksi tärkeimmistä kulmakivistä onkin uuden raaka-aineen tuottaminen ajallaan. Tuoreus kun vaikuttaa Honkajoen jalostamien lopputuotteiden laatuun merkittävästi.

Kokonaiskuvan tärkeyttä ei myöskään sovi unohtaa. Ison tehtaan toiminnasta on välttämätöntä pysyä kartalla päivätason lisäksi myös kuukausi- ja vuositasolla. Cloud-järjestelmän ansiosta organisaation päätöksenteko ei roiku pelkän mututuntuman varassa. Faktatiedon avulla toimintaa pystytään jatkuvasti parantamaan ja tulevaisuuteen voidaan katsoa luottavaisin silmin.

REFERENSSIT

Honkajoki Oy on Suomen johtava eläinperäisten sivutuotteiden käsittelijä ja jalostaja.

Palvelut

Ohjelmisto­palvelu

Ratkaisuja liiketoimintaan liittyviin haasteisiin ohjelmistoratkaisujen keinoin.

Katso lisää

Uusi koti softalle

Softan ylläpito ja kehitys

Katso lisää

Projektit

Kaiken kokoisia projekteja toimialasta riippumatta

Katso lisää