Tuotannon optimointi ja sen hyödyt

Mitä on tuotannon optimointi?

Teollisuusyritykselle tehokas tuotanto merkitsee kannattavaa liiketoimintaa ja optimoinnilla tuotannosta saadaan paras hyöty irti. Optimoinnin päätavoite on parantaa tuotantoketjun tehokkuutta, joka näkyy mm. säästyvinä kustannuksina, ajankäytön tehokkuutena ja henkilöstön tyytyväisyytenä.

Käytännössä optimointi lähtee datasta, jota kerätään tehtaan linjastoilta ja talletetaan pilveen analysoitavaksi. Syntyneestä tiedosta saadaan vakaa perusta tuotannon suunnitteluun, ennustettavuuteen ja optimointiin. Faktatieto prosessin heikkouksista ja vahvuuksista antaa avaimet sille, mitä toimia tuotannossa pitää tehdä, jotta se tuottaisi jatkossa vielä paremmin.

Optimointi voidaan aloittaa pienestä yksittäisen resurssin säästötoimista, kuten tietyn tuotteen eräkokojen optimoinnista, mutta sitä voidaan laajentaa myös koko tuotannon hyväksi. Yrityksen toimiala, tuotannon koko ja investointivalmius vaikuttavat siihen, millä laajuudella ja aikataululla optimointi kannattaa toteuttaa.

Ohjelmistoratkaisut auttavat optimoinnin eri vaiheissa

Ohjelmistoratkaisuista erilaiset integraatiot, pilvipalvelut ja BI-työkalut auttavat optimoinnin eri vaiheissa. Pilvialusta on käytännöllinen ja turvallinen tapa säilyttää dataa. Esimerkiksi teollisuuslinjastoilta mitattu pyörimisnopeus-, lämpö- tai paino-data voidaan lähettää MQTT-putken kautta pilveen tietovarastoon.

Erilaisilla integraatioilla dataa puolestaan liikutellaan ja yhdistellään halutulla tavalla. Automaatiodataan voidaan yhdistää esimerkiksi asiakkaan logistiikkajärjestelmästä REST-rajapinnan kautta haetut raaka-aineen kuljetustiedot.

Datan keruun ja yhdistelyn jälkeen kuvioon astuu BI-työkalut. BI-työkaluilla voidaan esittää suuret datamassat luettavassa ja visuaalisessa muodossa, kuten kaavioina ja kuvioina. Näin kerätystä datasta voidaan tehdä merkittäviä havaintoja ja tehdä seurantaa esimerkiksi vuositasolla tietyn kuljetusyrityksen kuorman keskipainosta.

Optimoinnin hyödyt

Tehokkaampi ajankäyttö

Yksi optimoinnin merkittävimpiä etuja teollisuus yritykselle on tehokkaampi ajankäyttö. Tällä tarkoitetaan tuotannossa mm. nopeampia läpimeno- sekä toimitusaikoja, joilla on näkyvä vaikutus suoraan asiakkaalle. Kun ajankäyttö on hyvässä hallinnassa, vapautuu tuotannosta aikaa. Näitä resursseja voidaan esimerkiksi siirtää muihin tehtäviin. Ajansäästö vaikuttaa tehokkuuteen ja työntekijät pystyvät ennakoimaan entistä paremmin tehtäviään.

Kustannusten lasku

Optimoinnista poikivat taloudelliset hyödyt tulevat esiin usein edellä mainittujen työaikasäästöjen kautta, sekä yleisesti resurssien tehokkaampana käyttönä ja hävikin minimointina. Näillä hyödyillä on suora vaikutus liiketoiminnan kannattavuuteen. Mitä edullisemmin ja nopeammin tuotanto toimii, sitä kannattavampaa liiketoimintaa se on.

Tyytyväisempi henkilöstö

Optimointi tuo positiivisia puolia myös työntekijöiden viihtyvyyteen. Mielekkäämpi työnteko tapahtuu esimerkiksi aikataulutuksen ja järjestyksen optimoinnin avulla. Myös valmistuksen prosesseja voidaan optimoida ja henkilöstön on helpompi ennakoida työtään pidemmälle, sillä turhat ja aikaa vievät tehtävät ovat väistyneet tieltä. Tyytyväisempi henkilöstö takaa paremman työnjäljen, työyhteisön ja sitoutumisen työpaikkaan.

Ympäristöhyödyt

Tuotantoyritysten ympäristöasiat ovat etenkin elintarviketuotannossa yhä merkittävämpiä. Kuluttajia kiinnostavat tuotteiden hiilijalanjälki ja yrityksen imagollisesta näkökulmasta ympäristön huomioiminen on tärkeää. Tuotannon optimointi parantaa parhaimmillaan suoraan ympäristöön liittyviä asioita, kuten hävikin määrää, energian ja veden kulutusta, jätteiden sekä kuljetusten määrää.

Kilpailuetu markkinoilla

Optimoinnin avulla saadaan tuotua koko tuotantoketjuun tehoja, joka valmistavan teollisuuden yrityksillä on merkittävä kilpailuetu. Tehokas tuotanto näkyy korkeampana asiakastyytyväisyytenä ja vahvistaa yrityksen asemaa uusasiakashankinnassa. Esimerkiksi toimitusajan laskeminen ennakkoon tietylle toimituserälle on konkreettinen kilpailuetu, jolla voi voittaa kauppoja ja kasvattaa myyntiä.

Mutu faktaksi

Veikolla on kokemusta projekteista, joissa tuotannon optimoinnilla on saavutettu hyviä tuloksia. ”Todellista tiedolla johtamista on tuotannon ohjaus datan avulla. Siinä päätökset perustuvat lukuihin, eikä mutuun. Optimointia voidaan hyödyntää käytännössä missä tahansa prosesseissa, joissa mitataan ja seurataan tietoja. Prosesseilla kun on keskinäinen syy-seuraus-suhde, jonka perusteella tehdään analytiikkaa, ja siten hyödynnetään optimoinnissa.” Veikko kuvailee. 

“Näitä asioita teemme Dymellä asiakkaillemme. Dataan on syytä luottaa, sillä siitä saadut havainnot mahdollistavat järkevät ratkaisut tulevaisuuden kannalta. Oikein optimoidut prosessit säästävät resursseja, mahdollistavat tehokkaan tuotannon ja sitä kautta vähentävät kuluja ja lisäävät myyntiä.” Veikko jatkaa.

profiilikuva DYME
Veikko Pukkila Ratkaisuarkkitehti Dyme Solutions Oy
Honkajoki Oy referenssi

REFERENSSIT

Honkajoki Oy on Suomen johtava eläinperäisten sivutuotteiden käsittelijä ja jalostaja.

Palvelut

Serverless

Palvelimeton arkkitehtuuri

Katso lisää

Uusi koti softalle

Softan ylläpito ja kehitys

Katso lisää

Ohjelmisto­palvelu

Ratkaisuja liiketoimintaan liittyviin haasteisiin ohjelmistoratkaisujen keinoin.

Katso lisää